loading
Norodd Moe
Daglig leder
Terje Hagelund
Salgsleder
Erik Kollmar
Verksmester/teknisk leder
Ragnar Pabsdorff
Koordinator ettermarked
Torbjørn Fossen
Kunderådgiver
Thomas Ottosen
Kunderådgiver
Inger E Olsen
Kontorsjef
Bjørg Silkoset
Kontormedarbeider
Frode Fjeldseth
Lærling deler
Camil Redzic
Mekaniker/ Stedfortreder tenk.leder
Mohammed Jomaa
Mekaniker
Steinar Gramm
Mekaniker
Steffen Grafsrønningen
Mekanker
Sander Rømoen Olsen
Lærling lette kjøretøyer
Tilbake til toppen